Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

W miesiącu wrześniu zostały dokonane czynności odbiorowe na pierwszy etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Jabłoń”. Etap ten obejmował rewitalizację obszarów zdegradowanych w miejscowości Kalinka poprzez: rozbudowę istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia, budowę siłowni zewnętrznej, remont boiska do piłki plażowej i zakup bramek do piłki nożnej, montaż oświetlenia solarnego oraz utwardzenie terenu. Wykonawcą prac była firma ARGON Arkadiusz Półtorak.


Koszt inwestycji: 138 127,40 zł


W drugim etapie projektu zaplanowana jest Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miejscowości Jabłoń, na który wkrótce zostanie ogłoszony przetarg. Prace potrwają do końca 2020 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.Urząd Gminy Jabłoń

 plac zabaw