Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Jabłoń we współpracy z Dariusz Osiak Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM rozpoczyna realizację projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW-ETAP II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

Gminna Jabłoń zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych o składanie ofert/ wyceny przedmiotu zamówienia na:

  • prowadzenie zajęć przez  opiekuna (fizjoterapeutę) z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
  • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
  • prowadzenie zajęć przez muzykoterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
  • prowadzenie zajęć przez artterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
  • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
  • świadczenie usługi sprzątania w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Dokumenty dostępne w pok. 12 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń

PLIKI DO POBRANIA: 

 

 


Urząd Gminy Jabłoń