Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ognisko ptasiej grypy w woj. lubelskim (miejscowość Stary Uścimów)

Wojewoda Lubelski wydał rozporządzenie (w załączeniu), w którym wyznaczona została strefa zapowietrzona - o promieniu co najmniej trzech kilometrów wokół ogniska wystąpienia wirusa ptasiej grypy, a także strefa zagrożona poza obszarem zapowietrzonym - w promieniu co najmniej siedmiu kilometrów, w powiatach: lubartowskim, łęczyńskim i parczewskim.  

ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 1 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego.


Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8a, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) w związku z wyznaczeniem w dniu 31 grudnia 2019 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Stary Uścimów, gmina Uścimów, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu zarządza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO - POBIERZ