Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W związku ze stwierdzeniem ognisk ASF (Bezwola, Rudzieniec) na terenie Gminy Jabłoń wyznaczono obszar objęty ograniczeniami – Obszar zagrożony: tj. miejscowości: Dawidy, Gęś, Jabłoń, Kolano, Łubno, Wantopol.

PLIKI DO POBRANIA: