Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

10 maja 2023 r. ogłoszono wyniki Rządowego Programu „Klub 2023”, finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7545 klubów. Dofinansowaniem zostanie objęte 5876 w tym Klub Sportowy Olimpia Jabłoń w wysokości 15.000 zł

Celem programu KLUB 2023 jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, wsparcie działalności instytucjonalnej podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego, takich jak kluby sportowe, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży oraz inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.

Uzyskane wsparcie umożliwi m.in doposażyć zaplecze sportowe Klubu o nowy sprzęt sportowy dla sekcji piłki siatkowej i piłki nożnej.

Serdecznie gratulujemy!


 Urząd Gminy Jabłoń