Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu brał udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: „Sieć na kulturę w podregionie bialskim”. W ramach ww. Projektu zostało przeprowadzone szkolenie „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie” wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Szkolenie to przeprowadzone zostało w 11 spotkaniach online od 25.03. 2021 r. do 30.04.2021 r. i zawierało kluczowe zagadnienia związane z wykorzystaniem narzędzi online. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami umożliwiającymi załatwianie komputerowo spraw administracyjnych, zdobycie kompetencji związanych z formalną i nieformalną korespondencją online oraz pozyskanie wiedzy o cyberbezpieczeństwie i bezpiecznym nawigowaniu w sieci.

Pomimo szczególnego czasu, z uwagi na trwającą epidemię oraz wprowadzonych licznych ograniczeń, niektórzy uczniowie z naszych gminnych szkół wyrazili chęć udziału w wymienionym szkoleniu. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować im, za ich wytężoną jeszcze bardziej pracę, za trud włożony w kształtowanie m. in. swojej osobowości i czas poświęcony dodatkowo przed komputerem, w tym ciężkim czasie. Dziękuję, także wspierającym swoje pociechy rodzicom, którzy dzięki swojej trosce przyczyniają się do wychowania tak odpowiedzialnej i mądrej młodzieży, a także pomagali przezwyciężać wszelkie trudności. Jestem pod ogromnym wrażeniem tych młodych ludzi, którzy pomimo długiego okresu zamknięcia, zdalnego kształcenia oraz zwiększonego wysiłku, związanego z samodzielną nauką online, wykazali się chęcią do poszerzania swojej wiedzy i kompetencji, które mam nadzieję w przyszłości okażą się bardzo przydatne.

Po zakończeniu realizacji warsztatów uczestniczy otrzymali zaświadczenia od Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i drobne upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu.

W projekcie udział wzięli:

  1. Maria Jańczak
  2. Kinga Klimiuk
  3. Oliwia Iżko
  4. Martyna Natalia Karwacka
  5. Oliwia Kawerska
  6. Amelia Karwacka
  7. Gabriel Czarnacki
  8. Amelia Maria Wołowik
  9. Lidia Bachanek

 Link do galerii: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu