Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Od kilkunastu już lat miesiąc MAJ poświęcony jest w Jabłoniu jednemu z największych rzeźbiarz polskich - Augustowi Zamoyskiemu, który tu właśnie się urodził /28 VI 1893r./ i był z tym miejsce związany przez całe życie. O Jego przywiązaniu do rodzinnych stron świadczy obszerna korespondencja Artysty z "Jabłońcami" jest przechowywana w archiwum Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie /ok.100 listów/. W Jabłońskim Muzeum znajdują się również listy Augusta Zamoyskiego do Jadwigi Tokarskiej. Nasz Wielki Rodak zmarł w Saint Clear de Riviere we Francji i tam został pochowany. Po II wojnie światowej zostawał nieco w cieniu i dopiero pod koniec XX wieku zaczęto doceniać Jego dzieła a także działalność pedagogiczną. W rodzinnym Jabłoniu powstała Izba Pamięci Augusta Zamoyskiego /1994r./ a w 2011 r. przekształcona w jedyne na świecie Muzeum. Ogromny wpływ na poznanie twórczości naszego Wielkiego Rodaka mają majowe "Spotkania z Augustem Zamoyskim.

W ramach "Spotkań" organizowane są między innymi:
1. Sesje popularnonaukowe , których pokłosiem są zawsze wydawnictwa /"Zamoyscy w Jabłoniu", "W kręgu Augusta Zamoyskiego", "Nasze bogactwo kulturowe"/
2. Spotkania z historykami sztuki, artystami itp.
3. Koncerty
4. Prezentacje programów przygotowywanych przez uczniów Szkół z całej Gminy które najczęściej nawiązują do lokalnego patriotyzmu np. " Ambasadorowie mojej miejscowości" czy "Moja wieś - moja Ojczyzna"
5. Wystawy fotograficzne a także wystawy rzeźb powstałych w czasie Jabłońskich Ogólnopolskich Plenerów Rzeźbiarskich.

Wszystkie te wydarzenia kulturalne przygotowywane były wspólnie z placówkami Kulturalnymi i oświatowymi działającymi na terenie całej gminy, Stowarzyszeniami, Urzędem Gminy, OSP i osobami niezrzeszonymi, jednym słowem do organizacji majowych "Spotkań..." włączał się każdy, komu zależało na propagowaniu twórczości Augusta Zamoyskiego i na pokazywaniu uroków i bogatej historii Gminy Jabłoń.

Nie musimy wyjaśniać dlaczego w tegorocznym MAJU nie spotkamy się w kaplicy pałacu Zamoyskich na mszy św. aby modlić się w intencji najsłynniejszego "Jabłońca" i uczestniczyć w przygotowanych programach. Mszę św. 17 maja odprawi w Kościele Parafialnym w Jabłoniu ks. Proboszcz Zbigniew Szyprowski o godz. 12:00 zaś od godz. 13:00 będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną p.t. "Nasze Spotkania z Augustem Zamoyskim" przed Muzeum lub w razie niepogody w budynku Biblioteki Gminnej w Jabłoniu.