Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W tym roku obchodziliśmy potrójne święto: Dzień Patrona, ślubowanie klas pierwszych oraz odsłonięcie muralu. Uroczystość jak co roku była połączona z rocznicą bitwy pod Jabłoniem. Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w Kościele pw. św. Tomasza Biskupa z Willanowy w Jabłoniu. Następnie uczestnicy udali się na mogiłę poległych żołnierzy, gdzie po modlitwie złożyli kwiaty. W 83 rocznicę bity pod Jabłoniem oddano hołd żołnierzom Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Wójt Gminy Jabłoń, Pan Dariusz Łobejko, odczytał nazwiska poległych żołnierzy oraz mówił do zgromadzonych o pamięci i wdzięczności za wolność: „..podporucznik Bohdan Mościcki, podporucznik Rafał Górecki, kapral podchorąży Antoni Pykało, kapral Franciszek Frankowski, kapral Karol Sztuft, kapral Jan Kuszyk, strzelec Pelagiusz Baranowski, strzelec Wacław Wysocki, strzelec Stefan Sławiński i inni niezidentyfikowani. To dzięki Wam nasza wolność! Starajmy się by pamięć i  wdzięczność, za krew wylaną w obronie ojczyzny nigdy nie zginęła...”

O 11.30 uroczyście odsłonięto mural na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu. Dyrektor Justyna Kowalska-Babicz i Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko, powitali zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoja obecnością. Wśród nich byli: Marcin Duszek - Poseł na sejm RP, Janusz Wawerski - Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Jerzy Szwaj - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, w imieniu Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan Michał Durakiewicz, Starosta Powiatu Parczewskiego - Janusz Hordejuk, Piotr Denejko - Zarząd Powiatu Parczewskiego, Kazimierz Jaszczuk Radny Powiatu Parczewskiego, mł. insp. Krzysztof Kozyra Komendant PP w Parczewie, Monika Mackiewicz-Drąg - Wójt Gminy Podedwórze, ks. Z. Szyprowski, ks. A. Potapczuk  i ks. J. Kozak, Lidia Byczkowska i Adam Kaczan - Radni Gminy Jabłoń, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy, Piotr Mikitiuk - Przedstawiciel Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, Przedstawiciele Jednostki Wojskowej z Bezwoli na czele z porucznikiem Leszkiem Wasilewskim, Mirosław Kusiuk - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Marian Lis - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Parczewie Oddziału w Jabłoniu, Olga Pawłowska - Przewodnicząca Rady Rodziców, Alicja Przybysz - Dyrektor Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie Oddziału w Jabłoniu, Kierownik realizacji projektu muralu - Artysta Roman Derlacz z rodziną, historycy i regionaliści, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, przedstawiciele ośrodków kultury i stowarzyszeń z naszej gminy.

Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu  przedstawicieli rodzin poległych żołnierzy SGO „Polesie” m.in. Stefan Władysiuk, Łukasz Trawiński, Maria Kędzioła, Antoni i Teresa Kowalczyk ,Jurek Dzyr z żoną, Henryk Dzyr, Andrzej Dzyr, Roman Dzyr, Barbara Dzyr, Anna Kołodyńska z mężem, Marek Dzyr z rodziną. Następnie przedstawiona została zebranym historia powstania muralu poświęconego żołnierzom SGO ”Polesie”. Mural powstał ze środków w ramach termomodernizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej - I etap realizacji zadania pod nazwą „Rodzinne Centra Sportu i Kultury w Gminie Jabłoń”, z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Po uroczystym odsłonięciu muralu zaproszono wszystkich na dalszą część uroczystości do sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Dyrektor w swoim przemówieniu mówiła o patriotyzmie, miłości do Boga, poszanowaniu godności ludzkiej i drugiego człowieka. Zwróciła się do uczniów, by byli mądrzy, uczciwi i szlachetni. Podkreśliła, że muszą być wzorem, dla tych, „co przyjdą po nich”. Uczniów pierwszej klasy poprosiła by głęboko do serca wzięli sobie słowa ślubowania. By one urzeczywistniały się w ich życiu codziennym. Po przemówieniu, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Następnie głos zabierali zaproszeni goście, którzy dziękowali za zaproszenie i tak wzruszającą „lekcję historii”. Po wszystkich przemówieniach klasa pierwsza ze swoją wychowawczynią Panią Danutą Jaszczuk zaprezentowała piękny taniec w naszych narodowych biało-czerwonych barwach. Uczniowie starszych klas zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez Panią Iwonę Malczewską. Na koniec uroczystości gości zaproszono na poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spęczony czas, podczas tak podniosłego i dla nas ważnego dnia.

GALERIA ZDJĘĆ:

NAGRANIE Z UROCZYSTOŚCI:


Szkoła Podstawowa im. "SGO" Polesie w Jabłoniu