Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Organizatorem konkursu jest grupa inicjatywna która powstała w ramach inicjatywny kulturalnej „Szlakiem Naszej historii” w ramach projektu „Aktywni mieszkańcy – inspirująca gmina” realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Edycja 2023, który działa wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jabłoniu.

Tematem konkursu fotograficznego jest przedstawienie zabytków i miejsc charakterystycznych (pomniki, kapliczki, itp.) Gminy Jabłoń w obiektywie aparatu fotograficznego.

Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców Gminy Jabłoń do poznawania, odkrywania i dokumentowania miejsca w którym mieszkają. Wyrabianie wrażliwości estetycznej i doskonalenie umiejętności fotografowania. Promocja Gminy Jabłoń. Stworzenie wystawy prac fotograficznych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu. Zdjęcia z konkursu posłużą do opracowania i wydania folderu ukazującego najciekawsze miejsca na terenie Gminy Jabłoń.

Wszelkie informacje na temat niniejszego konkursu można uzyskać pod nr tel. 603756459

 PLIKI DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu