Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z realizacją przez Gminę Jabłoń projektu pt."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jabłoń" w miesiącu październiku zakończyły się prace odbiorowe w Szkole Podstawowej w Kolanie oraz Szkole Podstawowej w Jabłoniu.


W ramach drugiego etapu zostały wykonane następujące prace:
1) szkoła w m. Kolano:
- wymiana centralnego ogrzewania,
- roboty budowlane obejmujące: wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, montażu instalacji odgromowej, wykonanie instalacji termicznej stropu, docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie remontu schodów wejściowych do budynków, wykonanie opaski z kostki betonowej.
2) szkoła w m. Jabłoń
- wymiana centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła.

Do grudnia 2019 potrwają prace związane z dociepleniem stropodachu wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych (styropian, siatka, klej) bez wyprawy elewacyjnej. Pozostała części prac związana z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, wykonanie remontu schodów wejściowych do budynku, wykonanie opaski z kostki betonowej zostanie wykonana w terminie do 30 kwietnia 2020r.


Projekt jest dofinansowany ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

 

Urząd Gminy Jabłoń