Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W miesiącu październiku zakończyły się roboty budowalne w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłoniu przy ul. Lipowej 4”.

Zakres inwestycji obejmował:

Cześć 1 „Wykonanie izolacji termicznych”
- wykonanie izolacji przeciwwodnej oraz ocieplenia ścian fundamentowych
- ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych wraz z wykonaniem kolorowej elewacji
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
- ocieplenie płyt żelbetowych nad wejściami głównymi, płyt balkonowych, attyk i gzymsów
- wymiana płytek na balkonach z wykonaniem hydroizolacji oraz obróbek blacharskich
- wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych
- wymiana okien oraz okien balkonowych z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- wymiana opaski odwadniającej budynku
- wymiana odwodnienia dachu, rynien i rur spustowych wraz z wykonaniem obróbek blacharskich
- wymiana instalacji odgromowej budynku
- montaż drabiny technicznej prowadzącej na dach.

Część 2 „Modernizacja instalacji c.o.”
- wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej
- przebudowa istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- wymiana źródła ciepła na pompę ciepła - dwie pompy ciepła w połączeniu kaskadowym po 21,5 kW oraz 29,69 kW.
- wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Część 3 „Budowa instalacji fotowoltaicznej”
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 12,4 kWp (montaż 40 paneli fotowoltaicznych o mocy 310 Wp)


Koszt inwestycji: 1 086 737,89 zł,
Kwota dofinansowania: 910 255,44 zł

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej


Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Jabłoniu przy ul. Lipowej 4” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.