Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W piątek, 4 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie 28 umów na termomodernizację i poprawę efektywności budynków mieszkalnych. Wartość dofinansowania z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniosła ponad 32 mln zł.

W ramach konkursu w działaniu 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, wpłynęło 35 wniosków, z czego 30 wniosków zostało wybranych do dofinansowania. Podpisano 28 umów z wnioskodawcami. W gronie szczęśliwców znalazły się dwie wspólnoty mieszkaniowe z Gminy Jabłoń:

- Wspólnota Mieszkaniowa w Jabłoniu przy ulicy Lipowej 4 z projektem
pt. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 4 w Jabłoniu”

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9B w Jabłoniu z projektem
pt. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9B w Jabłoniu”

Projekt pt .„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Augusta Zamoyskiego 9B w Jabłoniu” obejmuje następujący zakres prac:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorowej elewacji,
- ocieplenie ścian fundamentów,
- ocieplenie stropu na nieogrzewanym poddaszu,
- opaska budynku,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- wymiana okien w części lokali mieszkalnych oraz w części wspólnej budynku,
- wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła,
- wymiana całej instalacji CO,
- instalacja fotowoltaiczna na potrzeby obsługi pomp ciepła.
Wartość inwestycji 1 626 605,99 zł w tym wartość dofinansowania 1 375 930,01 zł.

Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Lipowej 4 w Jabłoniu” obejmuje następujący zakres prac:
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kolorowej elewacji,
- ocieplenie ścian fundamentów,
- opaska budynku,
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- wymiana okien we wszystkich lokalach mieszkalnych oraz w części wspólnej budynku,
- wymiana źródeł ciepła na pompę ciepła,
- wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej,
- wymiana całej instalacji CO,
- instalacja fotowoltaiczna na potrzeby obsługi pomp ciepła.
Wartość inwestycji 1 113 632,03 zł w tym wartość dofinansowania 951 263,08 zł.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na rok 2020.

 

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej