Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miło nam poinformować, iż gmina Wisznice uruchamia od listopada Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Curynie pod nazwą ZDROWIE W DOLINIE ZIELAWY Sp. z o. o. w Curynie.

ZOL jest zakładem stacjonarnym, realizującym opiekę długoterminową polegającą na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych.  Zindywidualizowane świadczenia opieki długoterminowej kierowane są do osób, które niezależnie od ich wieku - nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w życiu codziennym. Osoby te zakończyły proces leczenia szpitalnego, są w pełni zdiagnozowane, nie wymagają dalszej hospitalizacji, a jednocześnie potrzebują, ze względu na stan zdrowia, kontynuacji leczenia – całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych. W placówce dostępnych będzie 57 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz 16 miejsc w hospicjum stacjonarnym.

Zakres udzielanych świadczeń będzie obejmował: świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa; rehabilitację, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne – zlecone przez lekarza, zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, zleconych badań, edukację i poradnictwo zdrowotne, zapewnienie zleconego transportu.

WIĘCEJ INFORMACJI: ZOBACZ