Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W niedzielę 9 lipca 2023 r., przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie odbył się VII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Powiatu Parczewskiego pod honorowym patronatem Starosty Parczewskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie we współpracy Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Celem przeglądu było zaprezentowanie twórczości artystycznej, rozwijanie pasji, a także integracja różnych środowisk, wymiana doświadczeń i mile spędzony wspólnie czas. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły zespoły wokalne z akompaniamentem i bez akompaniamentu, soliści, recytatorzy, grupy przedstawiające krótką formę teatralną i kabaretową.

Przegląd miał charakter konkursu, obejmującego ustalone kategorie działalności artystycznej. Komisja przy ocenie wykonawców brała pod uwagę: dobór repertuaru, własną twórczość, tekst, muzykę, scenariusz, kulturę muzyczną, kulturę słowa, kulturę sceniczną i reżyserię, ogólny wyraz artystyczny. Wśród uczestników przeglądu byli też reprezentanci Gminy Jabłoń: Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy w Kolanie, którzy otrzymali I miejsce w kategorii Krótka Forma Teatralna i Zespół Ludowy „Kalina z Jabłonia, który w kategorii Zespół Wokalny z akompaniamentem otrzymał II miejsce. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzmy dalszych sukcesów.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1022221565814176


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu