Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W roku 2023 obchodzimy 160. rocznicę Powstania Styczniowego – największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Wydarzenia z lat 1863-1864 oraz determinacja ówczesnych bohaterów w dążeniu do zrealizowania marzeń o wolnej i niepodległej Polsce zasługują na odpowiednie upamiętnienie, dlatego Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu podjął starania, aby w sposób szczególny upamiętnić tę rocznicę.  Wszystkie realizowane działania dofinansowane zostały z Biura Niepodległa w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” pn. „Walka o Niepodległość – zwycięska Bitwa pod Kolanem i Holendernią”. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do listopada 2023 i właśnie dobiegł końca. Realizacja projektu miała na celu kształtowanie wśród uczniów i społeczności lokalnej postaw i wartości patriotycznych oraz więzi z krajem ojczystym oraz na utrwaleniu pamięci o wydarzeniach z Powstania Styczniowym.

Realizowane przez GOK w Jabłoniu zadanie pt. „Walka o Niepodległość – zwycięska Bitwa pod Kolanem i Holendernią” dotyczyło upamiętnienia ważnego dla lokalnej społeczności wydarzenia historycznego - Bitwy pod Kolanem i Holendernią z 18 listopada 1863 r., która była jedną z największych zwycięskich bitew podczas Powstania Styczniowego. Było to ważne wydarzenie w lokalnej pamięci mieszkańców.

Realizacja zadania składała się z wielu działań m.in. wydanie broszury na temat Powstania Styczniowego w celu spopularyzowania wiedzy o tych wydarzeniach, przeprowadzenie konkursów plastycznego i testu wiedzy wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu gminy Jabłoń oraz przeprowadzenie warsztatów szermierki i robienia kokard narodowych, które były rozdawane w dniu uroczystości. Wszystkie te działania były wyrazem hołdu i czci dla historii tamtych czasów, symboli narodowych oraz bohaterów, którzy w imię wolności oddali życie. To właśnie dlatego, najważniejszym elementem realizacji projektu były uroczystości upamiętnienia Bitwę pod Kolanem i Holendernią w dniu 19.11.2023 r. To święto było WYJĄTKOWE, gdyż te uroczystości w historii naszego regionu miały specjalną oprawę dzięki przyznanemu dofinansowaniu. Całość wydarzenia rozpoczęto od złożenia wieńców na pomniku znajdującym się na cmentarzu parafialnym i mogile dwóch powstańców styczniowych pochowanych przy lesie „Smuga” w Kolanie i mszy świętej w kościele parafialnym w Kolanie. Następnie odbyła się inscenizacja wydarzeń z tamtych lat przedstawiona przez grupy rekonstrukcyjne. Inscenizacja pozwoliła unaocznić i wczuć się w przebieg bitwy. Kolejnym etapem była akademia patriotyczna przygotowana przez nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie. Po zakończonej części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych uczestników w przeprowadzonym teście wiedzy i konkursie dotyczącym bitwy i powstania styczniowego oraz wystawa pokonkursowa prac plastycznych. Całość uroczystości zakończono ciepłym poczęstunkiem przygotowanym dla wszystkich uczestników.

Uroczystości upamiętnienia Bitwy pod Kolanem i Holendernią stały się żywą lekcją historii i patriotyzmu dla wielu osób. Wspólne, radosne świętowanie było wyrazem przywiązania do narodowych symboli i wartości, historii lokalnych, które kształtowały Polaków na przestrzeni wieków.

Na zakończenie realizacji projektu „Walka o Niepodległość – zwycięska Bitwa pod Kolanem i Holendernią” słowa podziękowania należą się wszystkim partnerom, którzy włączyli się realizację projektu, wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy w Jabłoniu, a także wszystkim grupom rekonstrukcyjnym, przybyłym gościom, nauczycielom, rodzicom, uczniom i pracownikom, mieszkańcom Kolana, Kolano – Kolonii i Holendernii, KGW i OSP z Kolana, którzy zaangażowali się w realizację i upamiętnienie Bitwy pod Kolanem i Holendernią w tym szczególnym czasie w 160. Rocznicę Powstania Styczniowego. Niech pamięć o bohaterskich czynach naszych przodków trwa w świadomości społecznej i stanie się dla przyszłych pokoleń piękną lekcją patriotycznej i obywatelskiej postawy.

Zadanie „Walka o Niepodległość - zwycięska Bitwa pod Kolanem i Holendernią” realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

logotypy bitwa holendernia 11 2023

Link do galerii:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100040790264105&set=a.1105529394150059

 

Film z inscenizacji - 19 listopada 2023 r. - KOLANO


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu