Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

W związku z informacjami od mieszkańców o osobach przeprowadzających audyt energetyczny dot. projektu wymiany pieców, INFORMUJEMY że Gmina Jabłoń nie realizuje żadnego projektu wymiany pieców, nie zleciła przeprowadzenia audytu, w związku z czym ostrzegamy i prosimy o nieprzekazywanie żadnych dokumentów oraz danych osobowych w/w osobom. Prosimy o czujność i rozwagę.