Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej
  • 2019


 

  • 2010

W dniu 13 października 2010 r. w Lublinie odbyła się uroczysta konferencja ,,Europejska Gmina, Europejskie Miasto". Była to już czwarta edycja rankingu pokazująca te samorządy w Polsce, które mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Pod uwagę brane były wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jaki przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno "stare", jak i "nowe" środki (z unijnego budżetu 2007 - 2013). Gmina Jabłoń na 213 gmin i miast w województwie lubelskim zajęła 6 miejsce i jest laureatem rankingu ,,Europejska Gmina, Europejskie Miasto 2010". Jest to już kolejne duże osiągnięcie naszej gminy, ponieważ w 2009 była na 12 miejscu, a w 2008 na 21 pozycji. Przy ocenie pod uwagę brana była wartość otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, ilość realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Gmina Jabłoń na tej podstawie uzyskała 1578,19 punktów plasując się tuż za miastem Lublin. To szczególne wyróżnienie jest ukoronowaniem starań mieszkańców naszej Gminy jak i też konsekwentnej realizacji strategii przyjętej przez Samorząd Gminny, opartej także na wielopłaszczyznowej współpracy z samorządami gmin Podedwórze, Wisznice, Sosnówka oraz Rossosz tworzących porozumienie pod nazwa "Dolina Zielawy". Świadczy o tym chociażby fakt, że cztery z pośród tych samorządów znalazły się w pierwszej dziesiątce województwa lubelskiego. Suma środków pozyskanych w okresie konkursowym wyniosła ponad 12 mln zł., co stanowi kwotę ponad 3 tys. zł na mieszkańca. Liczba zrealizowanych łącznie projektów 66.


 

  • 2009

W dniu 28 października 2009r. już po raz trzeci Dziennik Gazeta Prawna opublikował ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto w województwie Lubelskim, w którym to Gmina Jabłoń znalazła się na 12 miejscu na 213 gmin i miast województwa lubelskiego biorących udział w zestawieniu. Ranking wskazuje, które samorządy w województwie lubelskim mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane były pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami były zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmował zarówno "stare", jak i "nowe" środki (z unijnego budżetu 2007 - 2013). Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców gminy według GUS. Dane pochodziły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmowały umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych).