Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Edytuj

Suma środków zewnętrznych pozyskanych dla Gminy Jabłoń to:

91 604 262,02 zł !!!

Edytuj
Szczegóły pozyskanych środków
Szczegóły pozyskanych środków w poszczególnych latach
ROK 2024
ROK 2023
ROK 2022
ROK 2021
ROK 2020
ROK 2019
ROK 2018
ROK 2017
ROK 2016
ROK 2015
ROK 2014
ROK 2013
ROK 2012
ROK 2011
ROK 2010
ROK 2009
ROK 2008
ROK 2007
Przemiany na terenie gminy
Przed
Przed
Po
Po
Przed
Przed
Po
Po
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Jabłoniu
Budowa ulic: Krótka, Słoneczna, Pogodna, Szkolna w Jabłoniu