Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłoń informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia. 


Wnioski o przyznanie  dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła  można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP), lub
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 9).

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi:

  • Pelet drzewny – 3000,00 zł
  • Drewno kawałkowe – 1000,00 zł
  • Gaz skroplony LPG – 500,00 zł
  • Olej opałowy – 2000,00 zł

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń