Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkańcy Gminy Jabłoń!
W związku z realizacja projektu pn. „Gmina Jabłoń dla Seniorów” Gmina Jabłoń zakupiła sprzęt rehabilitacyjny do nowo powstałej wypożyczalni Sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego mieszczącej się przy Dziennym Domu Pomocy w Kolanie, Kolonia-Kolano 43, 21-205 Jabłoń.


Wykaz sprzętu do nieodpłatnego użyczenia:
- balkonik,
- balkonik z kółkami,
- fotel prysznicowy,
- koncentrator tlenu,
- kula łokciowa,
- kula pachowa,
- materac przeciwodleżynowy,
- łóżko elektryczne rehabilitacyjne,
- wysoka podpórka chodzik,
- rower rehabilitacyjny,
- schodołaz osobowy.

Warunkiem skorzystania z możliwości użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o użyczenie sprzętu wraz z wymaganymi załącznikami:

Pliki do pobrania:

Więcej informacji pod numerem:
GOPS - 83 356 00 06 wew. 26/27
DDP Kolano - 661 791 212

Zapraszamy!


Projekt pn. „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020