Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończono realizacje projektu partnerskiego w Gminie Jabłoń. W ramach projektu zakupiono 15 zestawów komputerowych, komputer przenośny, serwer z macierzą dysków, zasilacz awaryjny UPS, urządzenie awaryjne zabezpieczające sieć UTMV1 a także 2 szt. niszczarki, skaner A3, drukarkę laserową, 2 szt. wielofunkcyjne urządzenie biurowe 2 szt.

Założeniem projektu było przede wszystkim uruchomienie Portalu Interesanta e-usług na platformie Portalu Interesanta. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkaniec każdej z gmin biorących udział w projekcie będzie mógł z własnego konta monitorować stan swoich zobowiązań wobec Gminy, wysyłać zapytania do Urzędu Gminy oraz zapłacić podatki bezpośrednio przez platformę. Dodatkowym założeniem projektu było stworzenie e-usługi udostępniającej miejscowy plan zagospodarowania i umożliwiającej generowanie wypisów z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, iż każdy mieszkaniec, będzie mógł złożyć wniosek o wypis z miejscowego planu bez wychodzenia z domu za pomocą Internetu.

Ogólna wartość projektu w gm. Jabłoń: 397.550,00 zł

Dofinansowanie: 337.917,50 zł

Projekt pt. "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" dofinansowano ze środków Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie