Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/23 Wójta Gminy Jabłoń z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Zarząd Województwa Lubelskiego - Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Priorytetu 10. Lepsza edukacja.

PLIKI DO POBRANIA: ugjablon.bip.lubelskie.pl


Urząd Gminy Jabłoń