Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Miło, jest mi poinformować, że nasz projekt pn. "ZASMAKUJ Z JABŁONIEM W TRADYCJI I KULTURZE" został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 w kwocie 4790,00 zł, którego operatorem jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu przy współudziale partnerów tj. Koła Gospodyń Wiejskich z Paszenek, Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu i Zespołu Ludowego „Kalina” z Jabłonia.

Projekt to cykl zajęć skierowanych do młodzieży w wieku 12 – 15 lat z terenu Gminy Jabłoń. Celem projektu jest zapoznanie z tradycją i podniesienie umiejętności w zakresie przygotowywania regionalnych posiłków. Cykl rozpoczniemy od warsztatu garncarskiego, który wprowadzi w tematykę staropolskich obrzędów. Następnie przeprowadzone będą warsztaty kulinarne w czterech odsłonach tematycznych: wiosna, lato, jesień, zima. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają jak przygotować regionalne posiłki. Zajęcia uzupełnimy spotkaniem z prelegentem oraz starszymi mieszkańcami Gminy, którzy podzielą się wiedzą i wspomnieniami dawnych obyczajów.

Dopełnieniem będzie wyjazd uczestników do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie obejrzą zabytkowe chaty i ich wyposażenia. Projekt podsumuje wystawa oraz uroczysta degustacja potraw, w której udział wezmą partnerzy, rodzice i społeczność lokalna. Spotkanie uświetnią występy lokalnych zespołów ludowych. Projekt ma stworzyć możliwość nowych doświadczeń, a także przybliżyć tradycje regionu kolejnemu pokoleniu i wzmocnić integrację międzypokoleniową.


Czas trwania projektu: lipiec – wrzesień.
Miejsce odbywania się projektu: Wiejski Dom Kultury w Paszenkach.

 GMINNY OŚRODEK KULTURY W JABŁONIU