Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji ORLEN, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jabłońskiej uzyskało dofinansowanie na realizację grantu pn. „Zatrzymaj się w Jabloniu” w wysokości 7.500,00 zł w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Fundację Orlen- DAR SERCA.

Obecnie, w ramach projektu organizowane są warsztaty teatralne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, a także planowany jest wyjazd uczestników do teatru do Lublina. Ponadto, w dniach 16-17.05.2020 r. zostaną zorganizowane „Spotkania Majowe” w Jabłoniu, na które serdecznie zapraszamy.

Zarząd Stowarzyszenia