Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Starosta Parczewski, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne / Dz. U. z 2019 r., poz. 725 t.j.) z a w i a d a m i a , że zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Jabłoń.

 

czytaj więcej >>