Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś świadkiem przemocy? Znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia?

Zgłoś się do Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Jabłoń
przy GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONIU.
ul. Augusta Zamoyskiego 27
21 205 Jabłoń
Pokój nr 6, 13 - tel. 833560006 wew. 26, 27

 

PLIKO DO POBRANIA:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu