Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Dnia 17 listopada odbyło się w Jabłoniu walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Jabłońskiej połączone z obchodami 15 - lecia istnienia organizacji. Przez okres 15 lat Stowarzyszenie realizowało postawione przed sobą zadania i cele tj. ukazywanie wartości kulturowych i społecznych tkwiących w tradycji i historii tego regionu a także "budowanie" w mieszkańcach gminy Jabłoń poczucia dumy z miejsca w którym żyją. Jednym z ważniejszych zadań Stowarzyszenia było prowadzenie Izby Pamięci Augusta Zamoyskiego - "Jabłońca" wielkiego artysty rzeźbiarza, która wcześniej istniała w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Jabłoniu. Dzięki ogromnemu wsparciu gminnych władz samorządowych i wieloletniej działalności wolontariuszy ze stowarzyszenia, w 2011 roku powstało jedyne w Polsce a drugie na świecie Muzeum Augusta Zamoyskiego.

Członkowie Stowarzyszenia byli inicjatorami wielu działań i imprez, które na stałe wpisały się do kalendarza ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych a są to między innymi:
- majowe "Spotkania z Augustem Zamoyskim" w ramach których odbywają się konkursy, koncerty, wystawy i sesje popularno - naukowe, których pokłosiem są wydawnictwa takie jak: "Zamoyscy w Jabłoniu", "W kręgu Augusta Zamoyskiego" i "Nasze bogactwo kulturowe".
- Ogólnopolski wyścig kolarski im. "Augusta Zamoyskiego" organizowany wspólnie z Lubelskim Stowarzyszeniem Cyklistów,
- od 2004 r. w listopadowe święto zmarłych organizowana jest kwesta przy Jabłońskich cmentarzach na rzecz renowacji zabytkowych grobowców. /właśnie została skończona renowacja grobowca Wita Hrubanta - ogrodnika i założyciela stacji pocztowej w Jabłoniu a wcześniej został odnowiony pomnik płk. Wojsk Polskich Piotra Strzyżowskiego.
- Stowarzyszenie od momentu powstania jest współorganizatorem Ogólnopolskich Plenerów Rzeźbiarskich im. Augusta Zamoyskiego jakie organizowane są od wielu lat w Jabłoniu.
- Członkowie Stowarzyszenia co roku w czasie Święta Bożego Ciała ubierają jeden ołtarz przy pomniku 500-lecia Jabłonia.
- Stowarzyszenie wspólnie ze Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowywało widowiska historyczne np. "Gościna w Jabłoniu" z okazji 500 -lecia Jabłonia, "Okno do Nieba", Dożynki czy Misterium Męki Pańskiej", "Droga Krzyżowa", "Jasełka" i wiele innych. Największą wartością tych przedsięwzięć jest zaangażowanie mieszkańców gminy, ich radość i duma z uczestnictwa we wspólnym świętowaniu.
Dzięki pomocy Urzędu Gminy Stowarzyszenie mogło realizować wiele projektów takich jak:
1/ "Poznaj Jabłoń po owocach" - kurs szycia,
2/ "Jabłońskie kobiety - przyszłość w naszych rękach" - warsztaty kulinarne" - partnerem w realizacji projektu było OSP w Jabłoniu
3/ "Jesteś wart tyle co dajesz" - konkursy literackie i plastyczne dla dzieci i dorosłych, dzień integracji młodzieży z gminy Jabłoń pod hasłem "Pod wspólnym dachem"
4/ "Razem znaczy smacznie i zdrowo" - warsztaty kulinarne razem z OSP.
5/ "Ukazanie skarbów kultury i historii gminy Jabłoń" w ramach projektu zorganizowany był plener rzeźbiarski w 2017 r. oraz opracowanie monografii Gminy Jabłoń, gry planszowej pokazującej najważniejsze historycznie i kulturowo miejsca na terenie gminy i książka "Zygmunt Walenciuk Życie i twórczość artysty".i "Nasze bogactwo kulturowe" " w ramach projektu zorganizowany był plener rzeźbiarski w 2018 r., sesja popularno - naukowa oraz wydawnictwo posesyjne pt. "Nasze bogactwo kulturowe".

Stowarzyszenie mogło realizować swoje inicjatywy dzięki wspólnym działaniom ze Szkołami z terenu gminy Jabłoń, z Parafią w Jabłoniu, z Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłoniu oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Od wielu lat prowadzona jest bezpłatna kositumeria.

Dotychczasowy Zarząd w składzie: prezes - Barbara Wikło, wiceprezes - Ada Ukalska, skarbnik - Olga Melaniuk, członkowie: Leokadia Kamola i Dariusz Nastaj przekazał rządy nowemu zarządowi: Prezes - Magdalena Łukasiuk-Marciniuk, wiceprezes - Irena Mospinek, skarbnik - Anna Mospinek oraz członkowie: Anna Kaciuczyk i Mirosław Kusiuk.

 


Barbara Wikło