Strona Główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyłoniono wykonawcę TRUCK IMPORT-EXPORT WYNAJEM, Sp. z o.o., z Warszawy i podpisano umowę na zakup i dostawę 24-osobowego autobusu marki Mercedes Sprinter do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.

Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł
Wartość inwestycji: 448 827,00 zł
Termin realizacji: grudzień 2022 r.

Projekt pn. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Jabłoń” dofinansowany ze środków PFRON
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.