OZE w Gminie Jabłoń II - Podpisujemy warunkowe umowy!

W 2019 roku Gmina Jabłoń złożyła wniosek do RPO Województwa Lubelskiego na montaż instalacji fotowoltaicznych.

Nasz wniosek obecnie znajduje się na liści rezerwowej. Mając nadzieję na dofinansowanie projektu „OZE w Gminie Jabłoń II” podpisujemy z mieszkańcami Gminy Jabłoń umowy na realizację montażu instalacji. Umowy mają charakter warunkowy i obowiązywać będą po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania. W przypadku uzyskania dofinansowania podpisując umowę masz gwarancję rozliczania się z PGE na starych zasadach.

Dofinansowanie 50% kwoty netto.

Wkład własny mieszkańca:

 • instalacja 3,2 kW (montaż na dachu domu mieszkalnego, 8% VAT) – 9934,58 zł,
 • instalacja 3,2 kW (montaż na gruncie, 23% VAT) – 12424,15 zł,
 • instalacja 3,84 kW (montaż na dachu domu mieszkalnego, 8% VAT) – 11811,43 zł,
 • instalacja 3,84 kW (montaż na gruncie, 23% VAT) – 14771,27 zł.

W kosztach wliczony jest montaż, serwis i gwarancja oraz ubezpieczenie przez okres 5 lat.

Po uzyskaniu dofinansowania planowana realizacja projektu - 2023 r.

ZAPISY DO 31 MARCA 2022 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej szczegółów w Urzędzie Gminy.


Urząd Gminy Jabłoń

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń - „Czyste Powietrze”

Gmina Jabłoń informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Jabłoń (pokój nr 1) odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

Na spotkaniu mieszkańcy uzyskają pomoc przy wypełnianiu i rozliczaniu wniosku o dofinansowanie i/ lub o płatność a także będą mogli poznać zasady uczestnictwa w programie.


Serdecznie zapraszamy

Rozpoczyna się realizacja projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW-ETAP II”

Gmina Jabłoń we współpracy z Dariusz Osiak Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz z Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM rozpoczyna realizację projekt pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW-ETAP II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie do 31 sierpnia 2023 r.

Gminna Jabłoń zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych o składanie ofert/ wyceny przedmiotu zamówienia na:

 • prowadzenie zajęć przez  opiekuna (fizjoterapeutę) z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez muzykoterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez artterapeutę z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • prowadzenie zajęć przez psychologa z grupą seniorów w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie
 • świadczenie usługi sprzątania w Dziennym Domu Pomocy w Kolanie

Dokumenty dostępne w pok. 12 w Urzędzie Gminy Jabłoń przy ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń

PLIKI DO POBRANIA: 

 

 


Urząd Gminy Jabłoń

Ulotka dla uchodźców z Ukrainy/Листівка для біженців з України

Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych  godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej:

Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu!

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do lat 3 do Gminnego Żłobka „Jabłuszko” w Jabłoniu na rok szkolny 2022/2023. Formularze zgłoszeniowe dzieci, które nie dostały się do żłobka do dnia dzisiejszego,  również będą brane pod uwagę. Czas trwania rekrutacji: 15.03.2022 r. - 30.04.2022 r. lub do wyczerpania miejsc.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Jabłoniu
ul. Augusta Zamoyskiego 27
21-205 Jabłoń
pokój nr 12

Więcej informacji pod nr 83 356 00 06 w. 34

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

 

XXXI sesja Rady Gminy VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy Jabłoń VIII kadencji, która odbędzie się 22 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu.

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Etap II

Gmina Jabłoń we współpracy z Biurem Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju INCEPTUM rozpoczyna realizację  projektu pt.: „GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW - Etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 75 mieszkańców Gminy Jabłoń w okresie od 31 sierpnia 2023 r.

Działania Projektu ukierunkowane są na rozwój zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym z terenu gmin wiejskich powiatu parczewskiego w tym Gminy Jabłoń.

Rekrutacja skierowana jest do osób zamieszkujących Gminę Jabłoń w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych i  niesamodzielnych.

Rekrutacja trwa do 28 marca 2022 r. lub do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników.

Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Jabłoń, ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń, w pokoju nr 13 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

 

PLIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Podziękowania za pomoc i wsparcie!

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które w różny sposób zaangażowały się w pomoc i wsparcie potrzebującym Ukraińcom.

Z terenu Gmin: Jabłoń, Podedwórze, Rossosz i Wisznice w ciągu ostatnich dni zostało zorganizowane kilka transportów zaopatrzenia, które zostały przekazane bezpośrednio potrzebującym mieszkańcom Ukrainy na ich terenie. Samochody dostawcze transportujące pomoc wjechały na przejście graniczne z Ukrainą przekazując artykuły żywnościowe, leki, materiały opatrunkowe oraz artykuły przemysłowe i chemiczne. Pomoc trafiła między innymi do mieszkańców Gminy Zabrody,  wieloletniego partnera Gminy Jabłoń.

Za organizację tej pomocy, bezinteresowne zaangażowanie, odwagę oraz skuteczność działania w tym trudnym czasie składamy wielkie podziękowania, szczególnie dla:

 • Marcina Zieńczuka,
 • Konrada Trubaja,
 • Adama Marciniuka,
 • Mateusza Tarasiuka

Nadal trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy

Zbiórka pomocy rzeczowej: Świetlica OSP Jabłoń, w godz. 8.00 – 16.00

 

Zbiórka środków finansowych: Stowarzyszenie Inicjatyw na rzecz Gminy Jabłoń:
nr konta 25 8042 0006 0392 6097 2000 0010 z dopiskiem „Ukraina”.

 Nie pozostańmy obojętni wobec wojny na Ukrainie.

WIĘCEJ ZDJĘĆ I INFORMACJI POD ADRESEM: https://www.facebook.com/jablongmina 

Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"

13 marca zapraszamy na koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą". Wydarzenie odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 18:30.

W koncercie wezmą udział znakomici artyści: Enej, Krzysztof Cugowski, Chris Cugowski, soliści i Band Teatru Muzycznego w Lublinie, gitarzysta Adam Drathe, Chór Gospel Rain, Jolanta Sip, Norbert Smoliński „Smoła”, Mariusz Ostański i Magda Welc oraz tancerze ukraińscy.

Koncert jest realizowany całkowicie charytatywnie. Do udziału w wydarzeniu uprawnia przekazanie cegiełki na rzecz pomocy uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Wartość cegiełki to min. 100 zł. Datek można przekazać w dniu koncertu wolontariuszom z CSK lub wcześniej w Księgowości TVP Lublin, a w zamian otrzyma się kartę wstępu. Informacje i rezerwacje pod nr. tel.601 600 622.

Organizatorami wydarzenia są Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz TVP 3 Lublin.


Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

W dniu 14 lutego 2022 r. rozstrzygnięto nabór, a także upubliczniono listę gmin, które uzyskały dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Gmina Jabłoń uzyskała 102.000,00 zł w ramach których zostanie zakupionych ok 34 szt. sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Planowany termin realizacji: 10 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowaniu.

Projekt pn.  „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy