OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłoń"

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 2373), w związku z Uchwałą Nr XX/150/2020 Rady Gminy Jabłoń z dnia 29 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr XXI/159/21 Rady Gminy Jabłoń z dnia 16 lutego 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłoń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu, w dniach od 02 lutego 2022 r. do 02 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jabłoń z siedzibą przy ul. A. Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji na stronie BIP-U Urzędu Gminy Jabłoń i stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłoń.

PLIKI DO POBRANIA:


WÓJT GMINY JABŁOŃ
DARIUSZ ŁOBEJKO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2021 r.

PLIKI DO POBRANIA: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Jakie imiona nadawaliśmy w Gminie Jabłoń naszym super maluchom w 2021 r. ?

Rodzice i w tym roku postawili na tradycyjne imiona, które od kilku lat są popularne w całym kraju.

Dziewczynki:

 • Lena - 2
 • Aleksandra - 1

Chłopcy:

 • Aleksander - 3
 • Jan - 2
 • Antoni - 2
 • Ignacy - 2
 • Gabriel - 2
 • Stanisław - 2
 • Nikodem - 2

Urząd Gminy Jabłoń

Konkurs Plastyczny pt. „Lampion Świąteczny”

Dnia 14.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyło się podsumowanie i wyłonienie zwycięzców Konkursu Plastycznego pt. „Lampion Świąteczny”. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Komisja w składzie: Marta Jaroszkiewicz – pedagog Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Agnieszka Wasilewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu, Izabela Bachanek – instruktor Wiejskiego Domu Kultury w Paszenkach i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu biorąc pod uwagę, ciekawe wykonanie pracy, estetykę i dobór materiałów postanowiła przyznać następujące miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa – Oddziały przedszkolne – ( 3-4 - latki, 5 - latki, 6 - latki)

I miejsce - Laura Kowalska – 4 lata

I miejsce - Mikołaj Milaniuk – 6 lat

II miejsce - Natalia Jabłońska – 3 lata

II miejsce – Antoni Sęczkowski – 6 lat

III miejsce – Olga Zieńczuk – 4 lata

III miejsce – Liliana Kowalska – 6 lat

oraz wyróżnienia:

- Nikodem Abramiuk – 5 lat, Jabłoń

- Adam Jabłoński – 5 lat, Jabłoń

- Szymon Dzyr – 5 lat, Jabłoń

- Adam Olesiejuk – 6 lat, Dawidy

- Julia Romaniuk – 6 lat, Jabłoń

- Alicja Jaworska – 6 lat, Jabłoń

- Anna Kropiwiec – 6 lat, Dawidy

- Wiktoria Konstrat – 6 lat, Dawidy

- Marta Kowalczuk – 6 lat, Dawidy

- Maja Kozak – 6 lat, Dawidy

II grupa – klasy I – III

I miejsce – Julia Wasiczuk – kl. II, Jabłoń

II miejsce – Dawid Łobejko – kl. III, Dawidy

III miejsce – Bartłomiej Romaniuk – kl. II, Jabłoń

III miejsce – Wiktoria Łobejko – kl. III, Dawidy

oraz wyróżnienia:

- Piotr Szypulski – kl. I, Dawidy

- Alicja Zieńczuk – kl. I, Dawidy

- Nikola Korpysz – kl. I, Dawidy

- Kacper Kozak – kl. I, Dawidy

- Karolina Dzyr – kl. I, Dawidy

- Paweł Jańczak – kl. II, Jabłoń

- Gabriela Mujsa – kl. II, Jabłoń

III grupa – klasy IV - VIII

I miejsce – Hubert Bryguła – kl. IV, Kolano

I miejsce – Rozalia Szpil – kl. V, Jabłoń

II miejsce – Błażej Dzyr – kl. IV, Dawidy

III miejsce – Aleksander Dzyr – kl. VI, Jabłoń

oraz wyróżnienia:

- Maria Jańczak – kl. V, Jabłoń

- Tomasz Łobejko – kl. V, Dawidy

- Amelia Zieńczuk – kl. VII, Jabłoń

- Julia Romaniuk – kl. VIII, Jabłoń


Wszystkim nauczycielom, opiekunom, a szczególnie uczestnikom składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, pierniczki, drobne upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe.

Galeria prac:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3060104464236035

Odbiór nagród:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3062498977329917


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

Dnia 5.01.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia prac plastycznych zgłoszonych do eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu był: Wójt Gminy Jabłoń, Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Jabłoniu i Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu. Na konkurs wpłynęło 19 prac: ze Szkoły Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu, Szkoły Podstawowej im. Amelii hr. Łubieńskiej w Kolanie i Szkoły Podstawowej w Dawidach. Komisja biorąc na pierwszym miejscu samodzielność wykonanej pracy, następnie pomysłowość, technikę wykonania, związek z tematem i estetykę postanowiła wyłonić do eliminacji powiatowych następujące osoby. Wyłonienie zwycięzców z dwóch grup wiekowych było jednoznaczne nominacją do eliminacji powiatowych konkursu plastycznego, który odbędzie się w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Nominowani:

I grupa – Przedszkola (3 – 4 latki, 5 latki, 6 latki)

 1. Stanisław Babicz – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Laura Kowalska – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Alicja Potapczuk – 5 lat – SP Jabłoń
 4. Antoni Chlebek – 5 lat – SP Jabłoń
 5. Liliana Kowalska – 6 lat – SP Jabłoń
 6. Aleksander Potapczuk – 6 lat – SP Jabłoń

II grupa – Szkoły Podstawowe klasy I - IV

 1. Nikola Korpysz – I klasa – SP Dawidy
 2. Kacper Kozak – I klasa – SP Dawidy
 3. Mikołaj Sikora – III klasa – SP Jabłoń
 4. Martyna Bujnik – III klasa – SP Jabłoń
 5. Hubert Bryguła – IV klasa – SP Kolano

III grupa – Szkoły Podstawowe klasy V – VIII, IV grupa – Szkoły Ponadpodstawowe, i V grupa – Osoby dorosłe nie wzięły udziału w konkursie.

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

 1. Olga Zieńczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 2. Nikodem Sołtan – 4 lata – SP Jabłoń
 3. Jagoda Potapczuk – 4 lata – SP Jabłoń
 4. Wiktoria Konstrat – 6 lat – SP Dawidy
 5. Mikołaj Milaniuk – 6 lat – SP Dawidy
 6. Anna Kropiwiec – 6 lat – SP Dawidy
 7. Maja Kozak – 6 lat – SP Dawidy
 8. Marta Kowalczuk – 6 lat Dawidy

 

Dnia 19 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom konkursu pamiątkowych dyplomów i nagród. Dziękujemy dyrektorom Szkół Podstawowych z Jabłonia, Dawidów i Kolana za współpracę i miłe przyjęcie zaś nauczycielom, opiekunom i rodzicom za pomoc w organizacji etapu wewnętrznego konkursu, uczestnikom  za udział, a nominowanym powodzenia na etapie eliminacji powiatowych.

 

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3084534191793062


 Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Wernisaż Wystawy Malarstwa Agnieszki Mańka

Dnia 12 grudnia 2021 r.  w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu nastąpiło uroczyste otwarcie Wystawy Malarstwa Agnieszki Mańka. Wystawa ta była debiutem w życiu artystycznym Pani Agnieszki. Młoda artystka od wielu lat wykonuje obrazy w technice akrylu. Jej prace są różnorodne i barwne, a tematyką jej twórczości są przede wszystkim pejzaże, krajobrazy, postaci oraz martwa natura. Pani Agnieszka jest nie tylko utalentowana plastycznie, ale również manualnie, ponieważ wykonuje wiele innych pięknych i ciekawych prac plastycznych.

Podczas wernisażu wystawy artystce towarzyszyła rodzina i przyjaciele oraz przybyli licznie goście. Uroczystość rozpoczęła się od krótkich podziękowań Dariusza Łobejko – Wójta Gminy Jabłoń oraz Katarzyny Matczuk – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu skierowanych do artystki, po których ona sama w krótkiej przemowie podziękowała wszystkim za przybycie oraz opowiedziała o swojej twórczości. Po tym wstępie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy dla zwiedzających.

Wszyscy uczestnicy mieli okazję tego dnia zaznajomić się z jej talentem i byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem kunsztu malarskiego pani Agnieszki. Goście, którzy licznie przybyli na wernisaż wystawy nie kryli słów zachwytu.

Wystawę będzie można jeszcze oglądać w Galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w godzinach funkcjonowania GOK do 16 stycznia 2022 r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Link do galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=1529965837249913&set=a.3058003571112791


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ o źródłach ogrzewania budynków

Od 1 lipca 2021r. zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, każdy właściciel lub zarządca budynku, jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą użytkowanych źródeł ciepła i spalanych paliw.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 1. W wersji elektronicznej (INTERNET)
 2. W wersji papierowej poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do urzędu gminy (pokój nr 9) osobiście lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Jabłoń.

Właściciele budynków zamieszkałych mają czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca 2022 r. natomiast właściciele budynków nowo oddanych do użytkowania powinni zrobić to w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Więcej informacji w poniższym linku: https://www.gunb.gov.pl/


Urząd Gminy Jabłoń 

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (pierwszego stopnia ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

„Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy CRP” zgodnie z Zarządzeniem Nr 322 Prezesa Rady Ministrów.

PLIKI DO POBRANIA: 

Dodatek osłonowy – ile, komu, gdzie złożyć wniosek?

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł;
 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

W przypadku  gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2 100,00 zł lub 1500,00 zł na osobę, kwotę dodatku ustala się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  o wypłatę dodatku osłonowego – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Osoby uprawnione do dodatku osłonowego:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  2. w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
  z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego odbywa się w dwóch równych ratach:
I rata w terminie do dnia 31 marca 2022 r.
II rata w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy osoba, złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem ww. terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, organ przyjmujący wniosek informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Ważne!

Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internatowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania)  natomiast, wersja papierowa jest dostępna w Urzędzie Gminy Jabłoń

Uwaga!

 • Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany).
 • Wnioski w wersji papierowej o dodatek osłonowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłoniu (pokój nr 5), tel. 83 356 00 06 wew. 35

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze"

Gmina Jabłoń informuje, że w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy Jabłoń odbędzie się kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Jabłoń z pracownikiem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dotyczące uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

Pracownik odpowie na pytania dotyczące kwot i zasad dofinansowania, udzieli pomocy przy wypełnieniu i rozliczeniu wniosku o dofinansowanie i/ lub o płatność.

Serdecznie zapraszamy.


Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy