Konkurs Fotograficzny – „Kwitnące drzewo jabłoni”

Dnia 21 maja 2021 r., o godz. 12.00 zakończył się Konkurs Fotograficzny pt. „ Kwitnące drzewo Jabłoni”. W konkursie udział wzięło 8 uczestników, którzy łącznie nadesłali 16 zdjęć. Miesiąc maj uważany przez wielu z nas za najpiękniejszy i najprzyjemniejszy. Jest czasem celebrowania wiosny w jej pełni, radowania się z rozkwitających drzew, roślin i kwiatów. Konkurs nawiązywał do nazwy naszej miejscowości, która ma wiele pięknych walorów przyrodniczych. Wszystkie zdjęcia są piękne, każde z nich ma swoisty urok i historię związaną z uwiecznionym drzewem kwitnącej jabłoni.

A oto zwycięzcy Konkursu Fotograficznego pt. ”Kwitnące drzewo jabłoni”
I miejsce – „Rajska jabłoń” Gaja Paluszkiewicz z Jabłonia
II miejsce – „ Wiosenne przebudzenia” Julia Derlukiewicz z Jabłonia
III miejsce – „ Spacer po deszczu” Anna Derlukiewicz z Jabłonia

Gratulujemy zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom konkursu za chęć i podjęcie tak ciekawego tematu jak rozkwitająca wiosna w konarach drzew. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy pamiątkową statuetkę jabłka .

Link do galerii zdjęć: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Gmina Jabłoń dla Seniorów- Etap II

Miło nam poinformować, że w dniu 6 maja 2021 r. beneficjent projektu Dariusz Osiak Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE w partnerstwie z Gminą Jabłoń oraz Fundacją Współpracy i Rozwoju INCEPTUM podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Gmina Jabłoń dla Seniorów- Etap II” będącym kontynuacją obecnie realizowanego projektu „Gmin Jabłoń dla Seniorów”.

Projekt „Gmina Jabłoń dla Seniorów- Etap II” zakłada:

 1. Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy w Kolanie dla 20 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych
 2. Rozszerzenie oferty Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne
 3. Rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania w tym usługi specjalistyczne i opiekuńcze
 4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego
 5. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania- Lokalne Centrum Teleopieki dla Seniorów.

Okres realizacji projektu: 01.09.2021-31.08.2023
Wartość projektu: 1 706 782,80 zł w tym dofinansowania: 1 450 765,38 zł

Projekt GMINA JABŁOŃ DLA SENIORÓW- Etap II 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020


Urząd Gminy Jabłoń

Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w Gęsi

W dniu 10 maja 2021r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawka a Wójtem Gminy Jabłoń Dariuszem Łobejko przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Romana Wójciuka na realizację zadania pn. Budowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr 103765L i 103788L w msc. Gęś w ramach którego zostanie wykonanych łącznie 1,224 km.

Realizacja zadania odbywać się będzie w etapach:

I etap - Budowa odcinka drogi gminnej nr 103765L od km 0,451 do km 1+225, planowany termin zakończenia inwestycji: lipiec 2021 r.

Planowany zakres prac:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie nawierzchni i pobocza
- oznakowanie pionowe

II etap - Budowa odcinka drogi gminnej nr 103788L od km 0+000 zlokalizowanego w osi drogi powiatowej do km 0+451, zgodnie z km. rob. i włączenie dr. gm. 103788L do dr. pow. nr 1600L, planowany termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2022 r.

Planowany zakres prac:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy, nawierzchni i pobocza
- oznakowanie pionowe
- wykonanie przepustów pod skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1600L wraz z poboczem.

Koszt kwalifikowany całej inwestycji: 913.345,00 zł w tym:
456.672,00 zł kwoty dofinansowania z Funduszu
456.673,00 wkład własny Gminy


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Narodowy Spis Powszechny - Rachmistrz dzwoni z numerów.

 

Informujemy, że w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności  i  Mieszkań 2021 r. od 4 maja br. rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni, którzy dzwonią wyłącznie z numerów telefonów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Wywiady bezpośrednie wstrzymane są do odwołania !

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Mieszkańcy Gminy Jabłoń, którzy chcą dokonać samospisu a nie mogą tego zrobić we własnym zakresie, mogą skorzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego w Urzędzie Gminy Jabłoń – stanowisko do samospisu. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy i nie można odmówić przekazania danych. W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu dokonują rodzice lub prawni opiekunowie. Spis potrwa do 30 września. Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.


Zaproszenie na otwarcie nowej siedziby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, które odbędzie się 23 maja 2021 r. Otwarcie poprzedzi msza św. o godz. 12:00 w Kaplicy Pałacu Zamoyskich przy ul. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.


Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Konkurs NSP Test Student - test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla studentów szkół wyższych

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi  na 40 pytań w formie testu wyboru pod adresem: :

https://www.testportal.pl/test.html?t=9x5ng3zjeDuy

 1. Uczestnik powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
 2. Uczestnik może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
 3. Uczestnik musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę uczelni, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
 4. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz do 11 czerwca 2021 r. Po tym terminie formularz będzie nieaktywny.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - powerbank i dysk twardy

Organizator wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 42 punkty.

Zapraszamy do udział wszystkich studentów.


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Rosołowska

Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych

Tel 81 53 327 14

 

 

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych

15 maja 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbył się Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który stanowi jeden z etapów do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Współorganizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: prof. dr hab. Jan Adamowski – etnolingwista, folklorysta, kulturoznawca, badacz kultury regionalnej, antropolog i od początku swojej pracy naukowej związany z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie; Andrzej Sar - Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych i Główny Instruktor ds. Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, muzyk i etnomuzykolog; Anna Ignatowicz – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie, która w imieniu Starosty Parczewskiego Janusza Hordejuka pozdrowiła wszystkich bardzo serdecznie i życzyła powodzenia w prezentacjach i miło spędzonego czasu.

Na przegląd z Powiatu Parczewskiego zgłosiły się cztery zespoły i jedna solistka:

 1. Zespół ludowy „Kalina” z Jabłonia
 2. Zespół „Chmiel” z Chmielowa
 3. Zespół „Echo Dębowej” z Dębowej Kłody
 4. Zespół ludowy „Jabłoneczka” działający przy Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu
 5. Danuta Ignatiuk - solistka z Jasionki

Za udział w przeglądzie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne od Zarządu Powiatu Parczewskiego.

Komisja w składzie prof. dr hab. Jan Adamowski i dyr. Andrzej Sar postanowili zakwalifikować do eliminacji wojewódzkich tegoż przeglądu Zespół ludowy „Jabłoneczka”, który będzie reprezentował Gminę Jabłoń i Powiat Parczewski na eliminacjach do 55. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Eliminacje odbędą się 13 czerwca 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Skład zespołu:

 1. Justyna Kowalska-Babicz - Dyrektor szkoły
 2. Marzena Zieńczuk - wicedyrektor szkoły
 3. Faustyna Kucyk - uczennica
 4. Anna Pawłowska - uczennica
 5. Julia Derlukiewicz - uczennica
 6. Alicja Jabłońska - uczennica

Serdecznie gratulujemy zespołowi za ich motywację, za to, ze dbają aby tradycja i kultura ludowa pozostawała w naszej pamięci i by pokazać to, że wieś to nie była tylko ciężka praca na roli ale to, że ludzie podczas różnych prac czy wolnego czasu, którego mieli niezbyt dużo to często towarzyszył im śpiew i muzyka. Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach przeglądu.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2021 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jabłoń

Wójt Gminy Jabłoń przekazuje do wiadomości mieszkańców Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2021 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Jabłoń nr XVI/116/20 z dnia  31 lipca 2020 w sprawie nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2019 . 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:


Urząd Gminy Jabłoń

Eliminacje Powiatowe 40. Małego Konkursu Recytatorskiego

11 maja 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłoniu odbyły się Eliminacje Powiatowe 40. Małego Konkursu Recytatorskiego, który organizowany był z Powiatową Biblioteka Publiczną – Centrum Kultury w Parczewie. W przesłuchaniu udział wzięło 17 recytatorów z Gminy Jabłoń, Parczew, Siemień i Dębowa Kłoda.

Po zapoznaniu się z prezentacjami komisja w składzie: Małgorzata Semeniuk – nauczyciel polonista Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu (przewodnicząca) i Kamila Sternik – z Powiatowej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie postanowiła zakwalifikować na Wojewódzki Koncert Laureatów 40. Małego Konkursu Recytatorskiego następujących recytatorów:

 1. Tomasza Łobejko, kl. IV - Szkoła Podstawowa w Dawidach, inst. Anna Oniszczuk
 2. Zofiię Komarek, kl. IV - Szkoła Podstawowa w Juliopolu, inst. Joanna Dziwulska
 3. Darię Laszewską, kl. IV - Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, inst. Renata Stawicka

Ponadto postanowiła wyróżnić:

 1. Nikolę Motyka, kl. VII – Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie, inst. Marta Musiatewicz
 2. Olgę Dziewulską, kl. I - Zespół Placówek Oświatowych w Siemieniu, inst. Agata Dziewulska
 3. Wiktorię Kałuża, kl. IV – Szkoła Podstawowa w Juliopolu, inst. Joanna Dziwulska
 4. Marcelinę Maor, kl. VI – Szkoła Podstawowa nr 2 w Parczewie, inst. Joanna Czarnecka


Wszystkim recytatorom dziękujemy za udział w konkursie, laureatom powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a instruktorom za przygotowanie uczniów.


Link do galerii: ZOBACZ


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

230 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie, była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.


W Gminie Jabłoń uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Tomasza bpa. z Willanowy w Jabłoniu. Po uroczystej mszy świętej Dariusz Łobejko – wójt Gminy Jabłoń i Katarzyna Matczuk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu w imieniu całej społeczności złożyli wieńce i zapalili znicze na mogile poległych w Bitwie pod Jabłoniem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, pomniku płk Piotra Strzyżowskiego, tablicą pamiątkową przy Urzędzie Gminy w Jabłoniu, pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, pomnikiem żołnierzy SGO „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga i w Paszenkach na mogile dwóch nieznanych żołnierzy poległych w Bitwie pod Jabłoniem.


Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy