Herb Jabłonia - Historia

Pierwsze wzmianki pochodzą z XVI wieku. Właścicielami majątku byli wówczas Połubińscy herbu Jastrzębiec, którego elementy stanowią podstawę obecnego herbu Gminy Jabłoń. W XVII wieku dobra Jabłonia były już w rękach przedstawicieli rodu Firlejów, a następnie Potockich. Do rozwoju majątku doprowadził Piotr Strzyżowski, mąż Emmy Potockiej. Na bazie tych dóbr utworzył Ośrodek Rolno - Hodowlany w którym rozwijano m.in. szkółkarstwo drzew i krzewów owocowych i hodowle kwiatów. Zielone gałązki, które znajduję się w herbie pochodzą z legendy o powstaniu nazwy Jabłoń. A kolor zielony przedstawia ich wieczność.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy