Nabór na wolne stanowisko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłoniu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu ogłasza nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny. Liczba lub wymiar etatu - 0,5 etatu (1 osoba) do końca 2018 roku, od 1.01.2019 roku 1 etat ... Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia naboru...

 

czytaj więcej >>

Gmina Jabłoń dla Seniora!!!

 

Gmina Jabłoń w partnerstwie z Fundacją Współpracy i Rozwoju Inceptum złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu pt. "Gmina Jabłoń dla Seniorów", Oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Celem projektu jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych wśród 60 mieszkańców (w wieku powyżej 60 lat) Gminy Jabłoń w okresie do 31.12.2021r. poprzez:
- utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
- utworzenie Klubu Aktywnego Seniora- środowiskowej instytucji aktywizującej osoby starsze, niesamodzielne i niepełnosprawne;
- rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Miejsce docelowe realizacji projektu: Pałac Łubieńskich w Kolanie, który z miesiącem sierpień powrócił w zarząd Gminy Jabłoń.

Przewidywany okres realizacji projektu:
 01.07.2019 r. - 31.12.2021 r.

 

 

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Zaproszenie na spotkanie na temat programu rządowego "Czyste Powietrze" w Jabłoniu

Serdecznie zapraszamy mieszkanców Gminy Jabłoń na spotkanie informacyjne związane z programem rządowym "Czyste Powietrze". Projekt związany jest z dofinansowaniem nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych, spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłoniu ...

 

czytaj więcej >>

Docieplenie budynku OSP w Jabłoniu

 

W sierpniu bieżącego roku rozpoczęto prace związane z dociepleniem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłoniu. Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej którą obecnie ogrzewany jest budynek.


Zadanie jest realizowane przy współudziale środków finansowych,
urzędu marszałkowskiego województwa lubelskiego oraz środków sołeckich i gminnych.

Termin wykonania
: jesień bieżącego roku.Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

IV JARMARK PSZCZELARSKI

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań” oraz pszczelarze ziemi parczewskiej zapraszają na IV Jarmark Pszczelarski, który odbędzie się 23 września 2018 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Króla Władysława Jagiełły w Parczewie.

 

czytaj więcej >>

Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń"

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3". Dofinansowanie otrzymało 66 projektów na łączną sumę 300.188,00 zł w tym nowo powstały Klub sportowy "Olimpia Jabłoń" na realizacje projektu pt. "Zakup sprzętu sportowego do Klubu sportowego "Olimpia Jabłoń" na łączna kwotę dofinansowania 5.000,00 zł.

Głównym celem projektu jest zakup sprzętu sportowego w skład którego wchodzi zakup bramek małych, siatek do bramki, piłek, pachołków, gumy fitness, tyczki treningowej, płotków treningowych, pasów do treningu, kół koordynacyjnych oraz murów przenośnych, niezbędnego do organizacji zajęć sportowych w ramach rozwijania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Lista projektów dofinansowanych:
https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/upload/files/Lista%20merytoryczna%20punktacja%20-%202018%20PUBLIKACJA.pdf

 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 


Urząd Gminy Jabłoń

 

 

Program rządowy "Czyste Powietrze"

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza. W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków. Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji. Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

 

czytaj więcej >>

"Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"

 

W dniu 16 sierpnia 2018 r. przy obecności Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, wnioskodawcy projektu Wójta Gminy Jabłoń - Dariusza Łobejko oraz przedstawicieli gmin partnerskich: Gminy Milanów, Gminy Rossosz, Gminy Sosnówka, Gminy Wisznice, Gminy Podedwórze oraz Powiatu Parczewskiego oficjalnie rozpoczęliśmy realizację projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy"W ramach projektu przebudowana zostanie sieć dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości 12,57 km po stronie Polskiej za 5 574 329,45 zł.

PREZENTACJA Z ROZPOCZĘCIA REALIZACJI PROJEKTU - 
<<POBIERZ>>

 
Urząd Gminy Jabłoń

 

 

 

 

„POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

czytaj więcej >>

Kolejne dofinansowanie w Gminie Jabłoń "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Gminy Jabłoń"

W dniu 06.08.2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko przy asygnacie Skarbnika Gminy Jabłoń - Romana Wójciuka podpisali umowę o powierzenie grantu nr 6/1/2018 na realizacje projektu grantowego "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej"

Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Oś Priorytetowa III:
 Cyfrowe Kompetencje społeczne.

Zakres rzeczowy:

- Szkolenie pt. "Rolnik w sieci"
- Szkolenie pt. "Moje finanse i transakcje w sieci"
- Szkolenie pt. "Rodzic w Internecie"

Okres realizacji: 01.08.2018-31.03.2019 r.

Wartość dofinansowania: 
100 %

 


 

Urząd Gminy Jabłoń

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy