Kontakt

 • Pokój nr 1
  EWELINA NICZYPORUK
  Inspektor ds. usług komunalnych (83) 356 00 06 w. 25 - zakres obowiązków
  AGNIESZKA HACZKUR
  Inspektor ds. księgowości budżetowej (83) 356 00 06 w. 25 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 2
  AGNIESZKA BARAN
  Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat - (83) 356 00 06 w. 24 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 3
  ANNA LEWCZUK
  Inspektor ds. księgowości podatków i opłat oraz obsługi kasy - (83) 356 00 06 w. 28 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 5 (GOPS)
  NATALIA MATEJCZUK
  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - (83) 356 00 06 w. 35
 • Pokój nr 6 (GOPS)
  MARZENA KOROL
  Pracownik socjalny - (83) 356 00 06 w. 27
  AGNIESZKA SACZUK
  Pracownik socjalny - (83) 356 00 06 w. 27
 • Pokój nr 7
  URZĄD STANU CYWILNEGO
  JULITA WŁOSZEK-POPIELEWICZ
  Kierownik USC - (83) 356 00 06 w. 21 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 8
  ROMAN WÓJCIUK

  Skarbnik Gminy - (83) 356 00 06 w. 22 - zakres obowiązków
  ANNA MOSPINEK
  Inspektor ds. księgowości budżetowej - (83) 356 00 06 w. 22 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 9
  AGNIESZKA ŁAZARUK
  Inspektor ds. gospodarki gruntami - (83) 356 00 06 w. 23 - zakres obowiązków
  EWELINA MATCZUK
  Inspektor ds. działalności gospodarczej i ochrony środowiska - (83) 356 00 06 w. 23 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 10
  AGNIESZKA MICHALAK-PAŚNIK
  Inspektor ds. zamówień publicznych (83) 356 00 06 w. 29zakres obowiązków

 • Pokój nr 11
  SEKRETARIAT
  ANNA GROMYSZ
  Podinspektor ds. obsługi interesanta - (83) 356 00 06zakres obowiązków

 • Pokój nr 11a
  PIOTR DENEJKO 
  Sekretarz Gminy - (83) 356 00 06 w. 31 zakres obowiązków


 • Pokój nr 11b
  DARIUSZ ŁOBEJKO
  Wójt Gminy - (83) 356 00 06 w. 30 - zakres obowiązków

 • Pokój nr 12
  JOANNA DZYR
  Inspektor ds. funduszy strukturalnych - (83) 356 00 06 w. 34 - zakres obowiązków
  DOROTA PARAFINIUK
  Inspektor ds. promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi - (83) 356 00 06 w. 34 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 13 (GOPS)
  SYLWIA CHWEDYNA
  Starszy pracownik socjalny - (83) 356 00 06 w. 26
  AGNIESZKA MARUSIŃSKA
  Główna księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu - (83) 356 00 06 w. 26
 • Pokój nr 14 (GOPS)
  JUSTYNA HORDEJUK
  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłoniu - (83) 356 00 06 w. 26

 • Pokój nr 16
  KATARZYNA SZAJDA
  Inspektor ds. księgowości finansowej w oświacie - (83) 356 00 06 w. 32 - zakres obowiązków
 • Pokój nr 17
  LUCJAN KOWALSKI
  Inspektor ds. obsługi informatycznej - (83) 356 00 06 w. 44 - zakres obowiązków

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Jabłoń
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
email: ugjablon@jablon.pl 
tel. 83 356 00 06 
fax: 83 356 00 13
sponsorzy